Edara-kärhanalary

GARAMAGYNDAKY EDARA-KÄRHANALARY

 

Aşgabat şäheri 

1     Awtomobil ýollary gurmak we ulanmak boýunça baş gözegçilik müdirligi

2     "Türkmenýoltaslama" taslama instituty

3     Ýöriteleşdirilen abatlaýyş we ulanyş merkezi      

4     Önümçilik - üpjünçilik bazasy

5     Köpri gurluşyk müdirligi

6     Abadandaky ýol - gurluşyk önümleri kombinaty

7     2-nji Ýol gurluşyk müdirligi

8     14-nji Ýol gurluşyk müdirli  

9     Ahal welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirigi

Ahal welaýaty

10   10-njy Ýol gurluşyk müdirligi

11   13-nji Ýol gurluşyk müdirli

12   "Ahalýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

Balkan welaýaty 

13   "Balkanýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

14   Balkan welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirigi

Mary welaýaty

15   "Maryýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

16   Mary welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirigi

Lebap welaýaty 

17   "Lebapýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

18   Lebap welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirigi

Daşoguz welaýaty 

19   "Daşoguzýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

20   Daşoguz welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirigi

21   Gubadagdaky ýol gurluşyk önümleri zawody

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

 

  - Biz «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasaty alyp barýarys. Bu syýasatyň üstünliki durmuşa geçirilmegi netijesinde, berkarar Watanymyz gülläp ösýän, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýan, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýär!