TÄZELIKLER

Aşgabat-Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýoly (awtoban)

 

 Türkmenistan häzir Ýewraziýa giňişliginde ulag-logistik ulgamyň şu günki dünýäniň islegleridir talaplaryna laýyk gelýän ugurlarynyň täze nusgalaryny hödürleýär. Şunda geoykdysady giňişligiň bu babatdaky esasy meselesi Merkezi Aziýany, Hazar, Gara deňiz we Baltika sebitlerini, Orta we Ýakyn Gündogary, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýany birleşdirýän binýady döretmekdir. Şunda awtomobil ýollaryna aýratyn ähmiýet berilýär.